dzialkiTeren osiedla o powierzchni 7,5 ha podzielony jest na działki o powierzchni od 1.201 do 1.961 m². Osiedle posiada nową sieć wodociągową i kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej w Piszu. Każda działka ma studzienkę kanalizacyjną i wodną z wodomierzem. Wykonane zasilanie energetyczne kablem ziemnym doprowadza energię do wszystkich działek. Teren osiedla ma nowe, utwardzone kostką brukową drogi z wjazdami do poszczególnych działek. Drogi osiedlowe są bezpośrednio połączone z drogą powiatową Pisz - Ruciane Nida. Teren osiedla jest ogrodzony z automatyczną, wjazdową bramą. Na części wspólnej osiedla o powierzchni 5.796 m² zapewniony jest dostęp mieszkańcom do jeziora i zlokalizowanych na nim pomostów. Osiedle zaprojektowano w oparciu o plan miejscowy, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Piszu. Uregulowany stan formalno-prawny oraz pelne uzbrojenie terenu umożliwiają szybką budowę domów.